Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 04 2018

2978 1754
Reposted frombanitka banitka viastonerr stonerr

November 30 2017

Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.
To przypadek tworzy najpiękniejsze historie o miłości. Uczucie rodzi się w miejscach po których się tego nie spodziewamy, w czasie w którym o tym nie marzymy, w ludziach którzy jeszcze do niedawna się nawet nie znali. Wciąż zachwycam się tą chemią przypadku, nazywaną przez niektórych przeznaczeniem.
Reposted fromdreams-come-true dreams-come-true viastonerr stonerr
6872 175f

November 28 2017

W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
Reposted fromalmostlover almostlover vialajla lajla
Była w niej samotność, której większość ludzi nie widziała, ale jeśli spojrzysz, co kryje się za jej uśmiechem, zobaczysz, że czuje się zagubiona w morzu ludzi.
— Anne Kearney
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafeatherr featherr
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.

November 22 2017

My nie jesteśmy już młodzieżą. Nie pragniemy już zdobyć świata szturmem. Jesteśmy uciekinierami. Uciekamy sami przed sobą. Przed naszym życiem.
— E. M. Remarque, "Na zachodzie bez zmian"
Stań się lepszym człowiekiem. I zanim poznasz kogoś upewnij się, że znasz siebie, i że nie będziesz chciał być taki jak on chce, ale będziesz sobą.
— G. G. Marquez
Reposted frompieprzycto pieprzycto viastonerr stonerr
1885 4251 500

adviceandsupportforyou:

Recovery is possible.

November 17 2017

Reposted fromFlau Flau vianieprzytomny nieprzytomny
7177 4540
Reposted fromarwen arwen viakojotek kojotek

October 31 2017

Spojrzeliśmy na siebie i to było jak kopniak w brzuch. W życiu nikt mnie tak nie pociągał.
— (via wielkiimarzyciel)
ELLE: Lubi Pan ludzi?
Marek Bukowski: Różnie z tym bywa. Mówiąc dyplomatycznie - wolę samotność. Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— ELLE 07/2012
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viafeatherr featherr

September 03 2017

5997 43ae 500
Reposted fromzciach zciach viaexistential existential
8960 ae87
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viamelan melan
8960 ae87
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viamelan melan

August 30 2017

4320 46ae 500
Reposted fromtfu tfu viadygoty dygoty

July 05 2017

6977 e060
Reposted frombanitka banitka viafeatherr featherr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl