Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

6049 a749 500
Nic.
Reposted fromKACHA KACHA viagumisiowelove gumisiowelove
myślisz, że pragniesz żyć, a tak naprawdę pragniesz umrzeć
— "szalona miłość"
Reposted fromgumisiowelove gumisiowelove
3310 25e0
Reposted fromblackcandy blackcandy viaimmortale immortale
4119 c2b5
Reposted fromfor-witches for-witches viaimmortale immortale
9718 9685 500
Reposted fromzdzislaw-beksinski zdzislaw-beksinski viakatt katt
"Jeślibym nie miał w głowie i na ostrzu pióra królowej z XV wieku, życie by mi do cna obrzydło i już dawno kula wyzwoliłaby mię od tego błazeństwa, które nazywają życiem".
- Gustaw Flaubert

July 09 2015

dom
to nie miejsce lecz stan
jestem bezdomna
— Hey
Reposted fromdygoty dygoty
Zabawna rzecz - im więcej czasu spędzamy w czyimś towarzystwie, tym bardziej zmienia się on w naszych oczach. Przyglądamy mu się, poznajemy jego rysy twarzy, ruch warg, kiedy wymienia pewne słowa, jego ekspresję. Najdrobniejsze oznaki zmiany nastroju stają się fascynujące. A potem ten ktoś zaskakuje nas, kiedy nagle zdajemy sobie sprawę, ile godzin spędziliśmy w jego towarzystwie, nie wiedząc nawet, że czas płynie. I dopiero wtedy dociera do nas, że staliśmy się najbliższymi przyjaciółmi. Wiemy o nim wszystko: kiedy zacznie czyścić okulary, kiedy włoży ręce do kieszeni i kiedy będzie się nam przyglądał, gdy patrzymy w inna stronę.
— Aimee Agresti – "Olśnienie"
należysz do miejsca, gdzie czujesz się wolny 
Reposted frombanshe banshe viastonerr stonerr
    Nic nie jest oryginalne. Kradnij ze wszystkiego, co wpływa na twoją inspirację lub napędza twoją wyobraźnię. Wchłaniaj stare filmy, nowe filmy, muzykę, książki, obrazy, fotografie, wiersze, sny, przypadkowe rozmowy, architekturę, mosty, znaki drogowe, drzewa, chmury, zbiorniki wodne, światło i cienie. Wybieraj tylko te rzeczy, z których masz kraść, które przemawiają bezpośrednio do twojej duszy. Jeśli tak zrobisz, twoje prace – i kradzieże – będą autentyczne. Autentyczność jest bezcenna; oryginalność nie istnieje. I nie zawracaj sobie głowy ukrywaniem swojego złodziejstwa – obnoś się z nim, jeśli masz na to ochotę. W każdym razie zawsze pamiętaj, co powiedział Jean-Luc Godard: „Nie chodzi o to, co skądś zabierasz – chodzi o to, gdzie zabierasz.
— Jim Jarmush

July 06 2015

Your visions will become clear only when you can look into your own heart. Who looks outside, dreams; who looks inside, awakes.
— C.G. Jung
Reposted fromstonerr stonerr
Boje się, że zakochasz się we mnie za mocno, a ja nie będę w stanie odwzajemnić tego uczucia w tym samym stopniu.
Patrzę na Ciebie czasem i w Twoich oczach widzę, że chyba już za późno.       I boję się, bo znam ten wzrok, on też tak kiedyś na mnie patrzył.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi vialonelygirl15 lonelygirl15

July 04 2015

Myślę, że byłbym najgorszym z możliwych psychiatrów, gdyż rozumiałbym każdego z moich pacjentów i przyznawałbym mu rację.
— Emil Cioran
Reposted fromintryga intryga vialonelygirl15 lonelygirl15

July 02 2015

Wkrótce wynajdą mikroskop tak potężny, że zaczną odkrywać, że życie jest puste.
— Jack Kerouac, Trochę Dharmy.
Reposted frompeper peper viadygoty dygoty
The world you see is just a movie in your mind. Rocks dont see it. Bless and sit down. Forgive and forget. Practice kindness all day to everybody and you will realize you’re already in heaven now. That’s the story. That’s the message. Nobody understands it, nobody listens, they’re all running around like chickens with heads cut off. I will try to teach it but it will be in vain, s’why I’ll end up in a shack praying and being cool and singing by my woodstove making pancakes.
— Jack Kerouac
Reposted fromstonerr stonerr

June 30 2015

Bądź pan nie takim jak wszyscy, choćby pan miał być tylko sam jeden takim jaki pan jest.
— Fiodor Dostojewski, Bracia Karamazow
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaharridan harridan
0818 92d5 500
Reposted fromfoina foina viakojotek kojotek

(...) żyjemy więc zawsze w oczekiwaniu czegoś lepszego, i to często zarazem w pełnej żalu tęsknocie za minionym. Rzeczy teraźniejsze natomiast przyjmujemy w poczuciu tymczasowości, uważając je za nic innego, jak tylko drogę do celu.

Dlatego to ludzie, spoglądając u kresu swych dni wstecz (...) ze zdziwieniem widzą, iż to, co na ich oczach przechodziło tak niedocenione i mdłe, stanowiło właśnie ich życie - było tym właśnie w czego oczekiwaniu żyli. I tak z reguły przebiega ludzkie życie - człowiek mamiony nadzieją, pląsa wprost w objęcia śmierci.
— Arthur Schopenhauer

Reposted fromalexandra93 alexandra93 vialonelygirl15 lonelygirl15

June 25 2015

9169 8fca
Reposted fromidjet idjet viaposzukiwasz poszukiwasz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl