Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2019

2371 94ef 500
Reposted fromhare hare vialavie lavie
7364 c4d5 500
tak naprawdę nie jest trudno być szczęśliwym
Reposted frominfinitearms infinitearms viastonerr stonerr
Coś co czyni cię inną, albo wręcz dziwną - to właśnie jest twoją siłą.
— Meryl Streep
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadygoty dygoty

January 29 2018

5919 3e64

January 20 2018

Po to się przecież podróżuje. Po dźwięki. Po obrazy. Po zapachy.

- Andrzej Stasiuk
Reposted fromamphetamine amphetamine viakrukowate krukowate
- Wyciągnęła do mnie rękę, nie wiedziałem co mam zrobić, więc połamałem jej palce swoim milczeniem.
— Strasznie głośno, niesamowicie blisko
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viakrukowate krukowate
Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęk, tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie.
— Antoni Kępiński
Reposted fromlittlepleasure littlepleasure viapatos patos
2151 6bc0
Reposted fromweightless weightless viapatos patos
Wiesz dlaczego niektórzy ludzie udają, że nic nie czują? Bo czują za dużo. I to ich przeraża.
— .~ Charlotte Nieszyn Jasińska - Szepty Charlotte
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapatos patos
9689 773f 500
Reposted fromghostlybandit ghostlybandit viasponzy sponzy
7550 ecb7 500
song
Reposted fromsponzy sponzy viaHedgehoginthefog Hedgehoginthefog
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viaHedgehoginthefog Hedgehoginthefog

January 18 2018

6725 2988 500
Reposted fromzciach zciach
Reposted fromshakeme shakeme viafou fou
0354 514a 500
Reposted byniemniej niemniej

January 17 2018

4523 e15e 500
Reposted fromFienrira Fienrira vialavie lavie

January 04 2018

9913 6079 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viadygoty dygoty
Wolna dusza to rzadkość, ale będziesz wiedzieć, kiedy ją spotkasz – głównie dlatego, że poczujesz się dobrze, bardzo dobrze, kiedy będziesz blisko niej.
— Charles Bukowski
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl