Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

February 28 2017

2071 db91
Reposted fromrawwwr rawwwr viaunmadebeds unmadebeds

July 10 2015

"Miał ochotę wyjść ze swego życia tak, jak się wychodzi z domu na ulicę."
— Milan Kundera – Nieznośna lekkość bytu
Reposted fromnotallaboutbritish notallaboutbritish

to
nie my
krzykniemy
miłość

my to
krzyk niemy
my
toniemy

— katarzyna wołyniec
0990 90e9 500
Jarosław Borszewicz, „Mroki”
Reposted fromwynne wynne viagumisiowelove gumisiowelove
Mam słabość do pociągów. Stukanie kół brzmi jak bicie serca. Jak muzyka. Kiedy jadę pociągiem i patrzę przez okno, wszystko wydaje mi sie piękne. 
— Beata Pawlikowska
Reposted fromfelicka felicka viagumisiowelove gumisiowelove
Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko
Reposted fromrawwwr rawwwr viagumisiowelove gumisiowelove
6049 a749 500
Nic.
Reposted fromKACHA KACHA viagumisiowelove gumisiowelove
myślisz, że pragniesz żyć, a tak naprawdę pragniesz umrzeć
— "szalona miłość"
Reposted fromgumisiowelove gumisiowelove
3310 25e0
Reposted fromblackcandy blackcandy viaimmortale immortale
4119 c2b5
Reposted fromfor-witches for-witches viaimmortale immortale
9718 9685 500
Reposted fromzdzislaw-beksinski zdzislaw-beksinski viakatt katt
"Jeślibym nie miał w głowie i na ostrzu pióra królowej z XV wieku, życie by mi do cna obrzydło i już dawno kula wyzwoliłaby mię od tego błazeństwa, które nazywają życiem".
- Gustaw Flaubert

July 09 2015

dom
to nie miejsce lecz stan
jestem bezdomna
— Hey
Reposted fromdygoty dygoty
Zabawna rzecz - im więcej czasu spędzamy w czyimś towarzystwie, tym bardziej zmienia się on w naszych oczach. Przyglądamy mu się, poznajemy jego rysy twarzy, ruch warg, kiedy wymienia pewne słowa, jego ekspresję. Najdrobniejsze oznaki zmiany nastroju stają się fascynujące. A potem ten ktoś zaskakuje nas, kiedy nagle zdajemy sobie sprawę, ile godzin spędziliśmy w jego towarzystwie, nie wiedząc nawet, że czas płynie. I dopiero wtedy dociera do nas, że staliśmy się najbliższymi przyjaciółmi. Wiemy o nim wszystko: kiedy zacznie czyścić okulary, kiedy włoży ręce do kieszeni i kiedy będzie się nam przyglądał, gdy patrzymy w inna stronę.
— Aimee Agresti – "Olśnienie"
należysz do miejsca, gdzie czujesz się wolny 
Reposted frombanshe banshe viastonerr stonerr
    Nic nie jest oryginalne. Kradnij ze wszystkiego, co wpływa na twoją inspirację lub napędza twoją wyobraźnię. Wchłaniaj stare filmy, nowe filmy, muzykę, książki, obrazy, fotografie, wiersze, sny, przypadkowe rozmowy, architekturę, mosty, znaki drogowe, drzewa, chmury, zbiorniki wodne, światło i cienie. Wybieraj tylko te rzeczy, z których masz kraść, które przemawiają bezpośrednio do twojej duszy. Jeśli tak zrobisz, twoje prace – i kradzieże – będą autentyczne. Autentyczność jest bezcenna; oryginalność nie istnieje. I nie zawracaj sobie głowy ukrywaniem swojego złodziejstwa – obnoś się z nim, jeśli masz na to ochotę. W każdym razie zawsze pamiętaj, co powiedział Jean-Luc Godard: „Nie chodzi o to, co skądś zabierasz – chodzi o to, gdzie zabierasz.
— Jim Jarmush

July 06 2015

Your visions will become clear only when you can look into your own heart. Who looks outside, dreams; who looks inside, awakes.
— C.G. Jung
Reposted fromstonerr stonerr
Boje się, że zakochasz się we mnie za mocno, a ja nie będę w stanie odwzajemnić tego uczucia w tym samym stopniu.
Patrzę na Ciebie czasem i w Twoich oczach widzę, że chyba już za późno.       I boję się, bo znam ten wzrok, on też tak kiedyś na mnie patrzył.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi vialonelygirl15 lonelygirl15

July 04 2015

Myślę, że byłbym najgorszym z możliwych psychiatrów, gdyż rozumiałbym każdego z moich pacjentów i przyznawałbym mu rację.
— Emil Cioran
Reposted fromintryga intryga vialonelygirl15 lonelygirl15
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl